X
GO

O Dni dětského růstu

Sledujte svět z větší výšky

V září 2017 celosvětově proběhla osvětová aktivita o poruchách růstu dětí pod názvem „Světový den růstu“.

Cílem kampaně bylo zvýšit povědomí veřejnosti o dětském růstu, což může následně pomoci lépe a včas rozpoznat děti, které rostou nedostatečně nebo nadměrně. Nedostatečný i nadměrný růst mohou být projevem závažné zdravotní poruchy. Také jsme chtěli vyvrátit některé omyly a mýty, které jsou ve společnosti ohledně poruch růstu a jejich léčby zakořeněné.

Záznam tiskové konference ke Dni růstu

Tisková zpráva
„Pomozte dětem vyrůst!“

Děti s těžkým nedostatkem růstového hormonu dříve dorůstaly bez léčby do výšky 110 až 135 cm, v současnosti mohou dosáhnout normální dospělé výšky. Zásadní roli hraje včasná diagnóza a včasná léčba, která je tím účinnější, čím dříve se s ní začne. Většina růstových potíží u dětí je však rozpoznána velmi pozdě, až mezi 8. a 10. rokem věku. Poruchy růstu ovšem mohou signalizovat i závažné onemocnění. Mezinárodní organizace pro podporu pacientů s endokrinními poruchami ICOSEP proto vyhlásila 20. září jako Světový den růstu, v rámci kterého proběhla po celém světě osvětová kampaň o poruchách růstu dětí. V ČR projekt zaštiťovala Česká endokrinologická společnost ČLS JEP.

„Cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o dětském růstu – připomenout zásadní důležitost tělesného růstu pro vývoj každého lidského jedince, upozornit na význam včasného diagnostikování růstové poruchy, a pomoci tak lépe rozpoznat děti, které rostou nedostatečně, nebo naopak nadměrně,“ říká prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., FCMA, přednosta Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze. Součástí kampaně jsou i doprovodné aktivity pro veřejnost jako přednášky pro rodiče dětí z mateřských škol nebo multižánrová akce (aktuální přehled aktivit, které se konají v rámci Světového dne růstu, je zveřejněn na našich webových stránkách).

Tělesný růst je nejcitlivějším dlouhodobým ukazatelem dětského zdraví. Proto praktický lékař pravidelně měří výšku a tělesnou hmotnost každého dítěte. Včasná diagnóza růstové poruchy umožní včasnou léčbu základního systémového i orgánového onemocnění (růstová porucha bývá často prvním příznakem) nebo léčbu růstovým hormonem u indikovaných pacientů,“ upozorňuje doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D. z Dětské endokrinologické a diabetologické ordinace DK LF UP a FN v Olomouci. Ke srovnání, zda je tělesný růst v mezích normy, slouží tzv. percentilové grafy tělesné výšky, které umožňují srovnat výšku dítěte s jeho věkovou normou. Aktuální výšku dítěte s jeho vrstevníky porovná také interaktivní graf růstu a pravděpodobnou výšku dítěte v dospělosti vypočítá kalkulačka.

Odchylku v dynamice tělesného růstu většinou zaznamená jako první praktický dětský lékař při preventivních prohlídkách, při práci s růstovými grafy, ale někdy na ni upozorní i sám rodič. Rodiče by se měly o růst svého dítěte aktivně zajímat a případné pochybnosti bez zbytečného odkladu konzultovat s lékařem, protože čím dříve se začne s léčbou, tím lépe. U podezření na růstovou poruchu, vrozenou i získanou, by mělo následovat základní laboratorní vyšetření, které je v kompetenci praktického dětského lékaře. „Obvykle jsou děti odesílány přímo do ordinací dětských endokrinologů. K určení přesné příčiny růstové poruchy je často nutná spolupráce endokrinologa s jinými specializovanými obory (dětská radiologie, gastroenterologie, neurologie, psychologie, genetika aj.). Jednou z nejčastějších příčin poruch růstu je nedostatek růstového hormonu v těle, který růst kontroluje,“ vysvětluje doc. Zapletalová.

Růstový hormon byl v klinické praxi poprvé použit před 60 lety. Organizmus dítěte rozpozná dodaný hormon stejně jako svůj vlastní a díky léčbě bude mít dostatek hormonu pro růst stejně jako ostatní děti. „V loňském roce u nás bylo léčeno růstovým hormonem 2058 dětí a dospívajících. Denní aplikaci růstového hormonu jim může usnadnit i moderní elektronický, inteligentní aplikátor, přesně monitorující léčbu k dosažení ještě lepších výsledků. Vývoj směřuje ke vzniku molekuly s velmi pomalým vstřebáváním a optimálně zachovanou účinností při aplikaci nanejvýš jednou týdně,“ dodává prof. Lebl.

Více o růstu, jeho poruchách a léčbě na www.denrustu.cz.

 

Na co jste se mohli těšit

V týdnu 18. 9. – 23. 9. 2017

Kde?
  • Obchodní centrum Olomouc - OC Šantovka
  • Obchodní centrum Ostrava - Avion Shopping Park
  • Obchodní centrum Ústní n. Labem - Forum
Náplň programu
  • Velký růstový graf, kde rodiče přeměří své děti.
  • Výstava kartonových postaviček s příběhy pacientů ze specializovaných endokrinologických ambulancí - jaká onemocnění může signalizovat porucha růstu.
  • Zábavný program pro děti - Endoolympiáda.
  • Endokvíz

Tuto kampaň celosvětově podporovala pacientská organizace ICOSEP.

V České Republice byl projekt zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP.

Partneři projektu

Česká endokrinologická společnost

Světový den růstu - ICOSEP

The Maagic Foundation